BALKANFILA 11-15 Oktobar 2023

Filatelistička izložba balkanskih zemalja. Naše Udruženje su predstavljali:
1. Davorin Gelo - Auxiliary post offices in Neretva river basin in Bosnia and Herzegovina during the Austrian‐Hungarian Occupation 1878‐1918
2. Kenan Novalija - 120 Years Since Maria Curie Was Awarded the Nobel prize in Physics
3. Mladen Rudež - Great Pope‐Slav Pope‐world traveller Pope John Paul II (1920‐2005)